500 ₺ üzeri siparişlerinizde kargo ücretsiz!

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, Şirketimizce işletilmekte olan https://www.sumerceatolyesi.com/  alan adlı internet sitemizin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.

ÖZLEM DOMBAZ-SÜMERCE ATÖLYESİ-ANUİŞTAR olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olduğumuz ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.  Şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin korunmasının sağlanması ve bunlara hukuka aykırı olarak erişilmesini ve işlenmesini engellemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yapmayı ve yaptırmayı taahhüt eder. ÖZLEM DOMBAZ-SÜMERCE ATÖLYESİ-ANUİŞTAR olarak bu şekilde elde edilen kişisel verileri ancak KVKK kapsamında https://www.sumerceatolyesi.com/   adresinde yer alan “Kişisel Veri Aydınlatma Metni” ile ilgili yasal mevzuata uygun şekilde işleyecek, belirtilen düzenlemelere aykırı olarak hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

İşbu metinde Sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezler kullanıldığı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğiniz Veri Sahibi olarak sizlere açıklanmaktadır.  ÖZLEM DOMBAZ-SÜMERCE ATÖLYESİ-ANUİŞTAR olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Bu nedenle, iş bu Politika hükümlerini gerektiğinde değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Politika üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanır.  

HANGİ ÇEREZLERİN HANGİ AMAÇLARLA KULLANILDIĞI

Genel Olarak ÖZLEM DOMBAZ-SÜMERCE ATÖLYESİ-ANUİŞTAR olarak Sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 1. Operasyonel amaçlı kullanımlar: internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin idaresi ve güvenliği için gerekli gördüğümüz çerezleri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak, internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir.
 • İşlevselliğe yönelik kullanımlar: internet sitesi, platform, uygulama ve hizmetlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve bunları kullanıcılar için özelleştirmek amacıyla çerez kullanabilecektir. İşlevsellik amacıyla kullanılan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir.
 • Performansa yönelik kullanımlar: internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerine ilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da çerez kullanabilmektedir. Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek olarak, kullanıcıların internet sitesi, uygulama, platform ve hizmetlerini nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir.
 • Reklam amaçlı kullanımlar: işletmemize veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform ve uygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veya reklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir.

ÇEREZLERİN YÖNETİLMESİ

Genellikle internet tarayıcıları ziyaret ettiğiniz sitelerin çerezlerini otomatik olarak kabul etmektedir. Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya kaydedilmiş çerezleri silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterli olacaktır. İnternet Sitemizin kullanımı için çerez kullanımı zorunlu olmamakla beraber tarayıcınızı çerez kullanımına kapatmanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve internet sitemize erişim sağlamanız ya da çeşitli işlevlerinden yararlanmanız engellenebilir. İnternet sitemizin bazı özellikleri ve hizmetlerinin düzgün çalışması için çerezlere izin vermenizi tavsiye ederiz.

ÇEREZLERİN KAPATILMASI

Chrome: 

 • Bilgisayarınızda Chrome’u açın.
 • Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.
 • Altta Gelişmiş’i tıklayın.
 • “Gizlilik ve güvenlik” bölümünün altında Site ayarları’nı tıklayın
 • Çerezler   Tüm çerezleri ve site verilerini göster  Tümünü kaldır’ı tıklayın.
 • Tümünü temizle’yi tıklayarak onaylayın.

Internet Explorer: 

 • Araçlar menüsünü tıklayın. Menüyü göremiyorsanız menülerin gösterilmesi için klavyenizde Alt düğmesine basın.
 • Çerezleri sil düğmesini tıklayın.
 • Onay penceresinde Evet düğmesini tıklayın.
 • Kapat düğmesini tıklayın

Firefox : 

 • Menü düğmesine   tıklayın ve Seçenekler’i seçin
 • Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin.
 • Çerezler ve site verileri bölümünde, Verileri temizle düğmesine tıklayın.
 • Çerezler ve site verileri kutucuğundan onay işaretini kaldırın.
 • Önbelleğe alınmış web içeriği kutucuğu işaretlenmiş olarak Temizle düğmesine tıklayın.

Farklı tarayıcı kullanmaktaysanız, çerez yönetimi için tarayıcınızın ayarlar sekmesini veya yardım merkezini ziyaret edebilirsiniz.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER

İnternet sitesi ve platformları üçüncü kişilere ait internet sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin işletmemizden bağımsız olduğu ve işletmemizin üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye ederiz.

KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR ve BAŞVURU YOLLARI

KVKK’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, yasal şekilde işlenmiş bulunan kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://www.sumerceatolyesi.com/  adresinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” dokümanında belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin işletmemiz tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

0
  0
  Sepetiniz
  Sepetiniz Henüz BoşÜrünler